Er kan op twee manieren tegen het concept derde wereldlanden aangekeken worden, het concept dat nog uit de tijd van de koude oorlog stamt, en in die tijd had het betrekking op landen die niet behoorden tot het communistische Oostblok of het democratische westen behoorden werden als derdewereld landen beschouwd. De eerste keer dat de term gebruikt werd was in 1952 toen de Franse historicus Alfred Saufy in de krant het concept uit de doeken deed. Zijn beeld van de eerste, tweede en derde wereld? De eerste en tweede wereld waren het Westen en het Oostblok, aan beide kanten van het IJzeren Gordijn. De derde wereld bestond uit Latijns Amerika, Zuid Azië en Afrika. Tegenwoordig wordt de term derdewereldlanden gebruikt voor ontwikkelingslanden, de landen die nog niet geïndustrialiseerd zijn en arm zijn (of genoemd worden).

disaster_1

Welke landen worden dan nu beschouwd als derdewereldlanden?

Grote delen van Afrika worden als derdewereldland beschouwd, maar ook India, Irak, Saudi Arabië, Iran, Pakistan, Afghanistan, Thailand en Indonesië, Mexico en Zuid Amerika worden in veel gevallen aangeduid als derdewereldlanden. Onder de tweede wereldlanden vallen China, Rusland en een groot deel van Europa (denk aan Hongarije, Estland, Letland en Polen om er een aantal te noemen). Eerste wereldlanden, dat zijn Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, IJsland, Griekenland en Turkije maar ook De verenigde Staten van Amerika, Groenland, Canada, Alaska, Australië en Nieuw Zeeland.

Het is wel duidelijk dat de meeste landen die aangeduid worden als een derdewereldland in Afrika, Latijns Amerika, en delen van Azië liggen.

Nu bestaat de term vierde wereld ook, deze wordt gebruikt voor de armste delen van de derde wereld, maar ook voor een gedeelte van de een bevolking die arm in een land leeft dat wel rijkdommen heeft. Mensen die al langere tijd in een vicieuze cirkel leven van armoede.

Waarom wordt de term derdewereldlanden nog gebruikt?

De term wordt steeds minder gebruikt, omdat het idee dat mensen derderangs mensen zijn steeds vaker naar voren komt. De benaming in het algemeen is echter gewoon nog een aanduiding voor ontwikkelingslanden. Er zijn echter ook steeds meer andere aanduidingen voor de ontwikkelingslanden, zo wordt er ook wel gesproken van kernlanden, waarmee de kern van het economische wereldsysteem wordt aangegeven, de periferie waarmee de zogenoemde derdewereldlanden aangeduid worden met daartussen de semi-periferie, waarmee de tweede wereldlanden aangeduid zouden kunnen worden.

Ook is er een internationale indeling gebaseerd op de inkomsten waarmee een low income tot een high income wordt aangeven waarmee dezelfde grenzen aangegeven worden. Een ding is zeker, de termen eerste, tweede en derdewereldlanden worden lang niet in alle gevallen als politiek correct opgevat, maar tegenwoordig is allang duidelijk dat men niet wil spreken van eerste, tweede of derderangs burgers, maar dat het gaat om de ontwikkeling van deze landen.