Wanneer het gaat om de derde wereldlanden, dan is de rol van de widening gap groot. Groter dan veel mensen zich beseffen, want niet in alle publicaties wordt genoeg nadruk gelegd op het ontstaan van de kloof. In het begin was dit een relatief kleine kloof. De landen met veel industrie hadden veel grondstoffen nodig en de landen die de grondstofleveringen op zich namen, zagen al snel de kloof groeien. Er zijn echter veel meer redenen voor het groeien van de kloof geweest en pas wanneer daar genoeg aandacht aan besteed wordt, kan er gewerkt worden aan een oplossing voor het probleem, als dit al mogelijk is.

disaster_6

Hoe werkt de Widening Gap?

Op het moment dat een land begint met het ontwikkelen van een eigen industrie en daarmee de welvaart op een hoger niveau kan krijgen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Om dit goed in te kunnen schatten, moeten we terug naar de 17de en 18de eeuw. De meeste mensen werkten op het land, een arbeidsintensief proces. De nijverheid, als die er al was, werd vanuit huis bedreven met de hand. Dit was niet efficiënt, en ook niet handig, want de producten moesten verkocht worden aan een rondreizende opkoper die vervolgens naar de markt ging om daar middels ruilhandel de producten te verkopen.

Op het moment dat de fabrieken ontstonden en steeds groter werden, werd het makkelijker om te produceren. Mensen hielden tijd over, en de prijzen van de producten daalden sterk. Daardoor konden de mensen wat geld overhouden en konden zij zich toeleggen op andere producten. Op die manier ontstaat er een multiplier effect, en dat effect is het grootst voor de landen die hierin voorop liepen. De tweede golf van Industrialisatie was bijvoorbeeld aanzienlijk minder groots te merken dan de eerste.

De achterstand dreunt door

De landen die alleen de ruwe grondstoffen leverden, zagen dat zij steeds verder achter raakten. De prijzen van de producten daalden en die van de grondstoffen ook. Zo slonken de mogelijkheden om ook nog zelf wat van de grond op te bouwen en dat was al snel duidelijk. Het zorgde voor instabiliteit en daar maakten dictatoren handig gebruik van. Het gevolg was een complete stilstand.

Zuid-Amerika en de situatie nu

De oplettende lezer zal zien dat de situatie die hier beschreven is, de situatie was in de landen in Zuid-Amerika. De monoculturen zorgden voor een grote afhankelijkheid, met verschillende crises. Het logische gevolg was dat de landen sterk achter op zouden raken bij de overige landen die een meer stabiele economie hadden. Om het hoofd boven water te houden, hebben deze landen grote leningen aan moeten schaffen die vandaag de dag nog steeds een grote stempel op de economie drukken. De vooruitzichten zijn mager. Om de toekomst veilig te kunnen stellen, zouden de landen hetzelfde proces door moeten lopen als de overige landen gedaan hebben, maar daar is geen ruimte meer voor. De huidige wetten rond het milieu maken dit bijvoorbeeld al volledig onmogelijk.